Wystawy

 
16-18.12.2016 MWPR / IDS – Kiszyniów, Mołdawia / Chisinau, Moldova
02-03.04.2016 NDS & IDS - Bystrzyca, Rumunia / Bistrica, Romania C.A.C SPECIAL 02.04.2016 C.A.C.I.B 02.04.2016 & 03.04.2016
17-19.06.2016 KWPR / NDS & MWPR / IDS – Kraków  
29.05.2016 KWPR / NDS – Gostynin
13.07.2014 MWPR / IDS – Warszawa
25.05.2014 KWPR / NDS – Gostynin
01.05.2014 KWPR / NDS – Dobre Miasto
06.04.2014 KWPR / NDS – Nowy Dwór Maz.
17.05.2014 II Klubowa Wystawa Nowofundlandów i Landseerów Polish II Newfoundland Club Show – Otmuchów  
14. 09. 2013 KSWP i 15. 09. 2013 I Klubowa Wystawa Nowofundlandów i Lasndserów / 14th 09th 2013 NDS (CAC) & 15th 09th 2013 I Newfoundland and Lasndseer Club Show
Lata temu ... Wystawy Nufi i Ami / Many years ago ... Dog shows of Nufi & Ami 
Mati Wystawy / Dogs Show v. 1